loader
Beotel net
organska

Rokovi za prelazak na organsku proizvodnju

Među poljoprivrednim proizvođačima vlada mišljenje da je organska proizvodnja isto što i starinska, tradicionalna proizvodnja zasnovana na konceptu poljoprivrede iz tridesetih godina prošlog veka i vole da kažu da je to isto ono „kako su radile njihove bake i deke“. Naravno da to nije ista stvar, iako ima dosta sličnosti.
Možda najpotpuniju definiciju daje IFOAM (Međunarodna federacija pokreta za organsku poljoprivredu) gde se kaže da je „organska poljoprivreda, proizvodnja poljoprivrednih proizvoda bez sintetičkih materija koja ne šteti zdravlju ljudi i životinja, a preko pravilnog korišćenja prirodnih resursa dugoročno održava produktivnost agroekosistema i ne oštećuje prirodne ekosisteme.”
Organska proizvodnja mora biti prilagođena agroekološkim uslovima određenog regiona, tako da je potrebno izabrati parcelu, sortu, tehnologiju gajenja i prerade, uraditi analizu zemljišta, vode i ostalih ekoloških uslova.
U biljnoj proizvodnji konverzija kod jednogodišnjih zasada traje 2 pune godine pre setve ili sadnje, dok kod višegodišnjih je 3 godine pre berbe. Izuzetak su pašnjaci i višegodišnje krmno bilje (lucerka, grahorica), 2 godine pre upotrebe.
Kada je u pitanju stočarska proizvodnja, konverzija kod goveda za proizvodnju mesa i konja traje godinu dana, odnosno najmanje ¾ životnog veka, kod ovaca, koza, svinja i životinja za proizvodnju mleka, traje pola godine.
Sa živinom za proizvodnju mesa situacija je nešto drugačija. Prelazak traje 10 nedelja i mora se započeti u uzrastu pre nego što napuni 3 dana. U proizvodnji jaja konverzija traje 6 nedelja, kod pčela najmanje 12 meseci.
Ukoliko se proizvođač odluči istovremeno za biljnu i stočarsku proizvodnju (životinje se “uglavnom” hrane tom hranom) konverzija traje dve godine.
Na predlog sertifikacione komisije Ministarstvo poljoprivrede može produžiti ili skratiti period konverzije.

PSS Užice

Foto:vok.org.rs

                   Ovaj tekst je deo projekta "AGRO INFO"sufinansiran sredstvima grada Priboja za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2017.godini.

Etno selo Ilić

Mali oglasi

  • 063 75 88 559

    Prodajem plac na Zlataru 22 ara.Prilaz obezbeđen. Cena povoljna, vlasnik 1/1. Kontakt telefon 063 75 88 559

  • 0612380391

    Tražim ženu za brak do 50 godina. Kon.telefon 0612380391

  • 069-21-70-444

    Na prodaju plac na Zlataru. Informacije na telefon 069-21-70-444

Pankomerc
Dijagnostički centar Dr Lune
ES Komerc
Zlatarski biseri