loader
Tehnikum Taurunum

Unapređenje voćarstva na teritoriji opštine Nova Varoš u 2020. g

Opština Nova Varoš počinje sa realizacijom partnerskog projekta sa UDRUŽENjEM PROIZVOĐAČA JAGODIČASTOG VOĆA „ZLATNI BREG“

Ciljevi ovog projekta se odnose na ekonomsko osnaživanje porodica na selu obezbeđivanjem agrotehničke podrške i pomoći u pripremi i podizanju zasada maline. Na ovaj način će se podići konkurentnost voćarske proizvodnje u opštini Nova Varoš, podizanjem novih plantaža maline, za koju postoji siguran plasman i organizovan otkup. Razvoj malih porodičnih biznisa u poljoprivredi je fokus opstanka ruralnih područja opštine Nova Varoš. S tim u vezi, opština će u saradnji sa udruženjem „Zlatni breg“ obezbediti kompletnu podršku za podizanje malinjaka.
Zasadi će biti podignuti na principima savremene voćarske proizvodnje, koji podrazumevaju konsultaciju sa stručnim službama. Stručnjaci angažovani na projektu svojim prisustvom i podrškom ovom projektu pomoći će da sve tehnološke, agrotehničke i pomotehničke mere budu urađene pravovremeno i u skladu sa pravilima struke.

Planirane aktivnosti u okviru realizacije ovog projekta su:

1. Prijavljivanje zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača sa teritorije opštine Nova Varoš, prema definisanim opštim uslovima:
a) Član ili nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu
b) U posedu ili zakupu parcela od 10 ari
c) Poljoprivrednici do 50 godina starosti
Posebni uslovi će se definisati na osnovu pogodnosti parcele za podizanje višegodišnjeg zasada i rezultata agrohemijske analize zemljišta. Na svim prijavljenim parcelama angažovani stručnjaci će izvršiti sve neophodne analize zemljišta, kao i orografske (nadmorska visina, ekspozicija i nagim terena) i mikroklimatske analize predložene parcele.

2. Agrohemijska analiza zemljišta na prijavljenim parcelama – podrazumeva uzimanje uzoraka zemljišta, analiza i izrada preporuke za korekciju plodnosti zemljišta. Agrohemijske analize zemljišta parcela na kojima se planira podizanje malinjaka su neophodne kako bi se odredile optimalne količine i vrste organskih i mineralnih đubriva. Analiza će se o trošku projekta obaviti u akreditovanoj laboratoriji. Vrednost ovih analiza je oko 2.000 dinara po uzorku, odnosno oko 100.000,00 dinara za 50 parcela.
Opština i Udruženje će formirati Komisiju za monitoring i evaluaciju projekta, sa zadatkom da vrši selekciju prijavljenih parcela prema primarnoj analizi, zatim sprovođenje mera popravke plodnosti i pripreme zamljišta, kontrolu sadnje i izradu izveštaja.


3. Sprovođenje mera popravke plodnosti zemljišta će obaviti svako domaćinstvo na osnovu preporuka akreditovane laboratorije. Udruženje će u saradnji sa Opštinom obrazovati komisiju koja će kontrolisati sprovođenje ove, ali i ostalih agrotehničkih mera. Đubriva za popravku zemljišita biće obezbeđena iz sredstava projekta.
Sadni materijal će dobiti isključivo ona zainteresovana gazdinstva koja pripreme zemljište za sadnju, u skladu sa preporukama savetodavne službe i principima dobre proizvođačke prakse.

4. Podela sadnica maline za 50 budućih malinara. Svakom domaćinstvu koje pripremi parcelu prema preporukama struke, biće dodeljeno po 2.000 sertifikovanih sadnica maline, sorte Vilamet iz Matičnog zasada Udruženja „Zlatni breg“. Tržišna vrednost 2.000 sertifikovanih sadnica je oko 600 eura. Projektom će biti obuhvaćeno oko 50 domaćinstava, pri čemu će biti podeljeno 100.000 sadnica, ukupne vrednosti 30.000 eura. Budući malinari će postati članovu udruženja „Zlatni breg“


U skladu sa predlogom projekta, opština Nova Varoš i Udruženje proizvođača jagodičastog voća „Zlatni breg“ počeće se realizacijom projekta tokom juna meseca. Svi zainteresovani poljoprivredni proizvođači se mogu informisati svakog radnog dana u Odeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj, kancelarija 307 i Udruženju „Zlatni breg“ kod Milutina Živkovića, predsednika udruženja.


Izvor i foto: Zlatarpress.rs

Etno selo Ilić

Mali oglasi

  • 063 75 88 559

    Prodajem plac na Zlataru 22 ara.Prilaz obezbeđen. Cena povoljna, vlasnik 1/1. Kontakt telefon 063 75 88 559

  • 0612380391

    Tražim ženu za brak do 50 godina. Kon.telefon 0612380391

  • 069-21-70-444

    Na prodaju plac na Zlataru. Informacije na telefon 069-21-70-444

Zlatarski biseri
Dijagnostički centar Dr Lune
Pankomerc
ES Komerc