loader
Beotel net

Čišćenje snega i leda sa trotoara obaveza građana

Komunalno preduzeće obaveštava preduzeća, ustanove, druga pravna lica i preduzetnike, kao i fizička lica, da su dužni da se staraju o uklanjanju snega i leda sa površina koje koriste, sa krova zgrada ako predstavljaju opasnost za prolaznike i samu zgradu, kao i sa javnih površina koje su u neposrednoj funkcionalnoj vezi sa površinom koju koriste (trotoar, parking prostori, staze za prilaz objektu i dr.) i da ih u slučaju poledice, posipaju odgovarajućim materijalom od kolovoza do objekta u kome se poslovni prostor nalazi. Obaveze se odnose i na skupštine stambenih zgrada, odnosno vlasnike ili zakupce stanova i porodičnih zgrada ili kuća (Shodno odredbama čl. 15, 16 i 17. Odluke o opštem uređenju, čistoći i komunalnoj higijeni na teritoriji opštine Nova Varoš).

 Čišćenje i uklanjanje snega sa javnih površina mora se započeti istovremeno sa početkom padavina, a iste moraju biti očišćene u roku od 24 časa, po prestanku padavina.  Obaveze traju svakog dana u zimskom periodu.

Sneg i led sa trotoara i drugih javnih površina skuplja se na ivici trotoara tako da ne ometa prolaz pešaka. Nije dozvoljeno sneg i led sa trotoara, iz dvorišta i sl. bacati na kolovoz.

Pri uklanjanju snega i leda sa krovova zgrada prolaznici moraju da budu upozoreni, vazdušne instalacije i vodovi sačuvani od oštećenja, oluci i slivnici da se ne zatrpavaju.

Kada nije moguće uklanjanje snega i leda sa krovova zgrada lica su dužna da blagovremeno postave fizičke prepreke radi bezbednosti prolaznika i odgovarajuće oznake upozorenja i opasnosti od obrušavanja snega i leda sa krovova.

Za nepoštovanje odredaba navedene odluke, zakonom su propisane kaznene odredbe.

U tom smislu vas obaveštavamo da će se svaka zloupotreba sankcionisati na proisan način.

 

 

Izvor i foto: Zlatarpress.rs    

Etno selo Ilić

Dijagnostički centar Dr Lune