loader
Tehnikum Taurunum

Za projekat ,,Jovanova bašta'' 1.100.000 dinara

Unapređenje života građana opštine Nova Varoš uređenjem "Jovanove bašte“ je naziv projekta koji su partnerski realizovali Opština Nova Varoš, Ministartvo zaštite životne sredine , KZM i udruženje „SMART“. Resorno Ministartvo je podržalo rad udruženja na zaštiti životne sredine i opredelilo 600.000,00rsd za aktivnosti na uređenju zapuštenih gradskih džepova, promovisanjem značaja uređenja i očuvanja javnih zelenih površina. Opština je učestvovala sa 500.000,00rsd.

Jovanova bašta je plato iznad zgrade Biblioteke „ Jovan Tomić“ gde se nekada nalazio stari MUP. Do ovog leta, taj prostor je predstavljao opasnost za prolaznike i školsku decu. Kao autore idejnog rešenja projekta „Jovanova bašta“ Opštinska uprava je angažovala asistenate Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta: Anu Zorić, Aleksandru Đorđević, Jovanu Bugarski, Jelenu Bastu i Miloša Kostića. Budući da je Ana Zorić rođena u Novoj Varoši, odluka tima bila je da projekat pokloni gradu, kao odraz profesionalne odgovornosti i želje za doprinos razvoju kvaliteta mesta iz kojih potičemo.

Arhitekte su prostor projektovale za javnu namenu, kao letnju pozornicu. Prenamena u otvoreni javni prostor objašnjava se kroz njegovu važnost za odvijanje svakodnevnog života građana, ostvarujući benefite u okviru kvaliteta života, doprinosa osećaju građanske kohezije, socijalne i kulturne interakcije, podrške ekonomskom razvoju, povećanja sigurnosti, zdravlja i blagostanja, mobilnosti i sveukupnog kvaliteta životne sredine. Referišući na stručna istraživanja, autori ističu da su otvoreni javni prostori ključni poligoni stvaranja osećaja zajednice, samim tim građanskog identiteta i urbane kulture.

Osnovna ideja projekta bazira se na prostorno-programskoj relaciji kulturno-obrazovnih ustanova (Biblioteke i Osnovne škole), u želji da interpretira dopunu funkcija ovih ustanova kroz odgovarajuće aktivnosti slobodnog vremena (čitanje, igra, okupljanje, teatar na otvorenom..). Stoga kontekst zatečenog terena u velikom nagibu nadomak stepeništa navodi oblikovanje amfiteatra na otvorenom, sa elementima koji sa jedne strane nagoveštavaju način korišćenja i vezu sa fizičkim kontekstom (platoi, stepenice, tribine, podzidi, zelenilo), a sa druge strane simboličku i programsku vezu sa kulturnim kontekstom lokaliteta (scena i auditorijum na otvorenom koji referišu na korišćenje u svrhu recitacija, književnih večeri, koncerata, predstava, izložbi..). Originalni projekat predviđa i detalje poput utisnutih književnih citata u pločnike i zidove letnje scene, ili pak grafite i crteže književnika, u cilju da nagovesti duh mesta i nepravedno zapostavljenu kulturnu potku novovaroškog kraja. Simulacija obrastanja u vegetaciju naglašava ideju „Jovanove bašte“ i ističe prirodnost mesta stvarajući vizuelnu i zvučnu barijeru otvorenog javnog protora smešenog unutar stambenog tkiva.

Projekat je u prvoj fazi izvođenja prilagođen postojećim finansijskim mogućnostima, sa idejom da se u nardnim fazama izvede što približnije originalnom projektu. 250m2prostora je uređeno košenjem, odnošenjem šuta i otpada, ravnjanjem i nasipanjem humusom. Centralni deo platoa je nasut tamponom uz postavku betonske kružne pozornice. Prostor je oplemenilo zelenilo gd e je posađeno preko 20 različitih biljnih vrsta – od cvetnica, niskorastućih ukrasnih žbunova do Pančićeve omorike i zimzelenog rastinja.

Prostor će najviše koristiti školska deca koja su u ovom projektu dala doprinos kroz radionice o značaju zaštite životne sredine. Zahvaljujući njihovim sloganima, na proleće 2020.godine KZM će postaviti poruke u Jovanovoj bašti. Učenici i predmetni nastavnici OŠ „Živko Ljujući“ su dali nemerljiv značaj realizaciji projekta.
U narednoj godini planiraju se dalji radovi na uređenju stepeništa sa muralima i donjeg dela platoa.
Opština Nova Varoš je veoma zahvalna Ministartvu zaštitne životne sredine koje je ove godine poržalo navedenu oblast sa preko 23 miliona dinara kroz projekte upravljanja otpadom i otpadnim vodama.

 

 

Izvor i foto: Zlatarpress.rs

Etno selo Ilić

Mali oglasi

  • 063 75 88 559

    Prodajem plac na Zlataru 22 ara.Prilaz obezbeđen. Cena povoljna, vlasnik 1/1. Kontakt telefon 063 75 88 559

  • 0612380391

    Tražim ženu za brak do 50 godina. Kon.telefon 0612380391

  • 069-21-70-444

    Na prodaju plac na Zlataru. Informacije na telefon 069-21-70-444

Pankomerc
Dijagnostički centar Dr Lune
ES Komerc
Zlatarski biseri