loader
Vitorog

31. maja sednica SO Nova Varoš

Nova sednica Skupštine opštine Nova Varoš planirana je za idući petak 31.maja 2019. godine. Pred odbornicima ,naćiće se 21. tačka dnevnog reda.

Predsednik SO Nikola Jelić, zakazao je početak 22.  sednice za 10 časova, u velikoj sali SO Nova Varoš na petom spratu.

D N E V N I  R E D

1. Razmatranje i usvajanje nacrta Poslovnika o radu Skupštine opštine Nova Varoš.
2. Razmatarnje i usvajanje nacrta Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Nova Varoš.
3. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o I rebalansu budžeta opštine Nova Varoš za 2019.godinu.
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o završnom računu budžeta opštine Nova Varoš za 2018.godinu.
5. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o dopuni Odluke o postavljanju montažnih objekata na javnim površinama na području naseljenog mesta Nova Varoš i turističke zone Zlatara.
6. Razmatarnje i usvajanje predloga rešenja o razmeni nepokretnosti između opštine Nova Varoš i Topalović Željka iz Nove Varoši.
7. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke kojom se predlaže Vladi Republike Srbije da prenese pravo svojine na kat.parcelama br.175/8, šuma 2.klase, površine 21a16m2 i parcele br.175/9, šuma 2.klase, površine 78a41m2, obe upisane u Izvodu iz lista nepokretnosti br.390 KO Brdo u javnu svojinu opštine Nova Varoš.
8. Razmataranje i usvajanje predloga rešenja o otuđenju iz javne svojine opštine Nova Varoš nepokretnosti po osnovu javnog nadmetanja-licitacije, Mandić Branku iz Nove Varoši.
9. Razmatranje Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja „Energija Zlatar“ d.o.o. Nova Varoš za period od 01.01.2019.-31.03.2019.godine.
10. Razmatranje Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JP „3.Septembar“ Nova Varoš za period od 01.01.2019-31.03.2019.godine.
11. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Turističke organizacije regije Zapadna Srbija za 2018.godinu.
12. Razmatrnje i usvajanje Izveštaja o radu Regionalne sanitarne deponije „Banjica“ Nova Varoš za 2018.godinu.
13. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Opštinskog veća za period 01.01.-31.03.2019.godine.
14. Razmatranje i usvajanje predloga rešenja o imenovanju člana Školskog odbora OŠ „Dobrisav Dobica“ Rajić iz reda lokalne samouprave.
15. Razmatranje i usvajanje predloga rešenja o razrešenju članova Školskog odbora OŠ „Vuk Stefanović Karadžić“ Jasenovo iz reda zaposlenih i iz reda saveta roditelja.
16. Razmatranje i usvajanje predloga rešenja o imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Vuk Stefanović Karadžić“ Jasenovo iz reda zaposlenih i iz reda saveta roditelja.
17. Razmatranje ostavke Branke Čolanić, člana Upravnog odbora Predškolske ustanove „Paša i Nataša“ iz reda lokalne samouprave.
18. Razmatranje i usvajanje predloga rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove „Paša i Nataša“ iz reda lokalne samouprave.
19. Razmatranje ostavke Aleksandre Knežević člana Saveta za zdravlje opštine Nova Varoš, kao predstavnika lokalne samouprave.
20. Razmatranje i usvajanje predloga rešenja o imenovanju člana Saveta za zdravlje opštine Nova Varoš, predstavnika lokalne samouprave.
21. Pitanja i predlozi.

Izvor i foto: Zlatarpress.rs

Etno selo Ilić

Mali oglasi

  • 069-21-70-444

    Na prodaju plac na Zlataru. Informacije na telefon 069-21-70-444

  • 060 685 24 24

    Izdajem nenamešten stan ul. Majora Ilića Branoševac. telefon:060 685 24 24

ES Komerc
Dijagnostički centar Dr Lune
Beotel net
Zlatarski biseri
Pankomerc