loader
Beotel net

Rok za prijavu promena 30 dana

 

OBAVEŠTENjE
– o izmenama i dopunama –

Pravilnika o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva
(„Sl.glasnik RS“, br 6/2019) od 01.02.2019.god.

Izmenama je predviđeno da ako nakon upisa u Registar dođe do promene upisanih podataka koje se odnose na zemljišni fond, osnov korišćenja zemljišta ili fond životinja, nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, odnosno ovlašćeno lice u poljoprivrednom gazdinstvu vrši obnovu registracije ovih podataka u Registru u roku od 30 dana od dana nastanka promene.
U obnovi registracije, Upravi se dostavljaju svi podaci koji su promenjeni u odnosu na stanje u Registru, a obavezno se dostavljaju podaci o vrsti poljoprivrednih kultura i površinama pod poljoprivrednim kulturama, vrsti životinja i broju gazdinstava (HID) na kojima se životinje drže i uzgajaju, promeni zemljišnog poseda i osnova korišćenja zemljišta ( katastarska veličina i katastarska kultura, vlasništvo, zakup i sl.).
Obnova registracije radi utvrđivanja prijavljenih površina za koje se mogu ostvariti osnovni podsticaji u skladu sa zakonom koji uređuje podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju za narednu kalendarsku godinu, vrši se do 30.septembra tekuće godine.
Poljoprivredno gazdinstvo stiče uslove za pasivan status u trajanju od jedne godine od donošenja rešenja o određivanju pasivnog statusa ukoliko se ne prijave promene upisanih podataka koje se odnose na zemljišni fond, osnov korišćenja zemljišta ili fond životinja u roku od 30 dana od dana nastanka promene.
NAPOMENA: U slučaju novih izmena i dopuna ovog pravilnika bićete blagovremeno obavešteni.


U Užicu, PSSS „Užice“ d.o.o. Užice
06.02.2019.god.

Izvor: PSSS,,Užice‚‚

Foto: AgroFin

Etno selo Ilić

Eko aplikacija
Pankomerc
Dijagnostički centar Dr Lune
Eko - Varoš